Po tragedii w kopalni „Zofiówka” straty wydobycia węgla nadrobią inne kopalnie. Jastrzębska Spółka Węglowa nie zmienia planów. Wysokie ceny węgla koksującego to okazja, która może się nie powtórzyć. Dlatego pozostałe kopalnie spółki zwiększą wydobycie. Chodzi o prawie 380 ton węgla.

Aktualnie zasoby Jastrzębskiej Spółki Węglowej możliwe do wydobycia, szacowane są na blisko miliard ton. Jednak spółka wciąż szuka nowych możliwości ich poszerzenia, dlatego rozważa uruchomienie nowej kopalni, która mogłaby objąć złoża zlokalizowane aktualnie w obszarze górniczym kopalni „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie”. Szacowane zasoby wynoszą ponad 185 mln ton. Ten pomysł został uwzględniony w nowej strategii JSW do roku 2030. Rozpoznawanie nowych złóż jest konieczne, by zapewnić spółce bezpieczeństwo wydobycia i dobrą sytuację finansową.