Celem działania Klubu Amazonek jest reprezentowanie interesów kobiet przed i po leczeniu raka piersi oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna. Działaczki klubu wzajemnie wspierają się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie skupia się na prowadzeniu działań integracyjnych środowiska kobiet po leczeniu raka piersi. Organizowane są spotkania, wyjazdy i wycieczki integracyjne oraz akcje charytatywne i pomoc profilaktyczna.