Jola i Paweł odwiedzają Szkołę Podstawową nr 65 w Katowicach, aby przekonać się jak poprzez wspólną zabawę i występy zintegrować pokolenia. A przy okazji szczytny cel tego międzypokoleniowego pikniku – pomoc ciężko chorej uczennicy.