Fundacja zajmuje się szeroko pojętą pomocą i edukacją młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej poprzez kursy, warsztaty i szkolenia. Głównym celem Fundacji jest pokazanie młodym ludziom możliwych ścieżek rozwoju i sposobów osiągnięcia wymarzonych celów. Grupą specjalną, której poszukują działacze „Zobacz mnie” są osoby bezrobotne oraz tzw. młodzież NEET, czyli bierna zawodowo, zagrożona wykluczeniem społecznym.