Fundacja działa w Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu prowadząc tam działalność terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z problemami intelektualnymi, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności dla osób z autyzmem i spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Poprzez systematykę i powtarzalność pracy terapeutów dzieci otrzymują stałe wsparcie, a w Fundacji zawiązują się trwałe relacje wśród podopiecznych i ich opiekunów.