„Serdeczni” to Organizacja Pożytku Publicznego działająca na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski.

Stowarzyszenie zrzesza około 115 dzieci w różnym wieku, z różnymi schorzeniami chorobowymi. Głównie są to niepełnosprawności umysłowe. Stowarzyszenie zapewnia im wsparcie finansowe, opiekę medyczną, imprezy integracyjne, półkolonie, turnusy rehabilitacyjne itd. Celem działalności stowarzyszenia jest również integracja tej grupy, wymiana doświadczeń, zawiązanie przyjaźni i wzajemne wsparcie.