Fundacja For animals tworzy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt a także pomaga je leczyć. Organizuje także zajęcia edukacyjne w szkołach uwrażliwiające dzieci i młodzież na krzywdę zwierząt.