Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym wspiera osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, czyli takie, u których występuje dysfunkcja dwóch najważniejszych narządów: wzroku i słuchu. Do osób z niepełnosprawnością sensoryczną należą osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące oraz osoby głuchoniewidome. Fundacja wspiera dzieci, osoby dorosłe, starsze i ich rodziny. W ramach działalności ŚFPG organizowane są m.in. spotkania integrujące grupę, pikniki, wycieczki czy zajęcia sportowe. Fundacja prowadzi także kampanie informacyjne dotyczące rozpowszechniania wiedzy na temat niepełnosprawności sensorycznej oraz alternatywnych form komunikacji (języka migowego, alfabetu Lorma, alfabetu Braille’a).