Dotację w kwocie 3 mln zł do zakupu 25 pojazdów dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w woj. śląskim przyznał w poniedziałek sejmik tego regionu. Łącznie w tej kadencji samorząd województwa śląskiego dotuje - także przy wsparciu funduszy unijnych - zakup blisko 150 takich wozów.

Jak mówił podczas poniedziałkowego briefingu marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu strażaków na nowy sprzęt woj. śląskie już w poprzednich latach przygotowało montaż finansowy środków europejskich, budżetu państwa, budżetu województwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - w ciągu ostatnich trzech zapewniając łącznie na ten cel ponad 40 mln zł. "Zbliżamy się już chyba do 150 dofinansowanych w różny sposób wozów. W poprzedni czwartek podpisywaliśmy umowę na dofinansowanie 29 jednostek środkami Unii Europejskiej. (...) Dzisiaj rozdzielamy 3 mln zł na 25 jednostek straży pożarnych w 23 gminach. To już trzeci raz, gdy środki budżetu województwa są tak dzielone" - zaznaczył Saługa.
Prezes oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach Zbigniew Meres podał, że w latach 2012-2017 w obszarze tamtejszej organizacji OSP, zrzeszającej 951 jednostek, otrzymały one dotacje do 71 samochodów średnich, 23 samochodów ciężkich i 49 samochodów średnich (bez tegorocznych dotacji do 29 i 25 pojazdów).
Dofinansowanie w ramach ubiegłotygodniowej umowy pochodzi z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa: łączna kwota, jaka trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to 11,7 mln zł (5,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego oraz 6,6 mln zł w ramach Kontraktu Terytorialnego).