Grupa entuzjastów sztuki, prezentująca w rozmaitych miejscach kolekcję dzieł uznanych malarzy. Szczególnym powodzeniem cieszą się artyści, których twórczość nawiązuje do regionu Śląska. Do zadań członków Fundacji należy m.in. promowanie sztuki w placówkach innych niż galerie i muzea. Wychodzą z pracami w przestrzeń publiczną, bardzo często do uczniów i młodzieży, oraz prowadzą warsztaty interpretacji dzieł, czyniąc tym samym sztukę bardziej przyswajalną i dostępną.