Stowarzyszenie zrzesza kominiarzy z naszego województwa. Jednym z kluczowych celów działania stowarzyszenia jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrażanie nowych technologii w dziedzinie urządzeń grzewczo-kominowych. Członkowie doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe w celu uzyskania jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz docierają do mieszkańców i ich edukują.