Wstrzymane prace i kolejne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Wracamy do tematu remontu bloku przy Alei Korfantego w Katowicach. Według wcześniejszych ustaleń pracownicy nie mieli odpowiedniego zabezpieczenia i odzieży ochronnej przy demontażu azbestu. Jak się jednak okazuje, lista nieprawidłowości jest znacznie dłuższa.

Według Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach inwestor ma kilka dni na dostosowanie placu budowy do wytycznych. Obecnie badane są dokumenty dotyczące tej inwestycji oraz zatrudnienia pracowników. Inspektorzy sprawdzają, czy mieli oni odpowiednie uprawnienia do demontażu azbestu. Ponadto kolejna kontrola ujawniła, że rusztowanie, na którym pracowali budowlańcy, nie spełniało wymogów BHP.