Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów to miejsce wyjątkowe. Pomagają rocznie ponad 600 dzieciom, łącząc przy tym wolontariuszy i pracowników świetlic terapeutycznych, którzy są prawdziwymi Aniołami Stróżami i zapewniają lepsze jutro.