Mindfulness działa w dwóch obszarach, terapii behawioralnej oraz terapii dźwiękiem. Pracują z maluchami, młodzieżą i dorosłymi. Istotą zajęć jest wyciszenie, relaks oraz rozwój osobisty. Stowarzyszenie pomaga radzić sobie ze stresem i emocjami. Dostosowują zajęcia do indywidualnych potrzeb osoby, z którą pracują po to, aby zmaksymalizować efekty. Na zajęciach dźwiękowych używają specjalnych mis, dzięki którym uzyskuje się pożądane tony. Na terapii nastawionej na poprawę zachowania korzysta się natomiast z pomocy naukowych. Z tego obszaru działalności Stowarzyszenia korzystają głównie dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem.