Mimo że znajduje się w centrum Raciborza, prawie nikt o nim nie wiedział. Chodzi o cmentarz ewangelicki jeszcze sprzed czasów II wojny światowej. Spoczywa na nim wielu zasłużonych mieszkańców miasta. Niestety, przez lata nekropolia popadała w coraz większa ruinę. Na szczęście za porządki w tym wyjątkowym miejscu wzięli się członkowie jednego z raciborskich stowarzyszeń, zajmujących się krzewieniem lokalnej historii, a także wychowankowie tamtejszego domu poprawczego.