Prawie 77% pracowników mikołowskiej firmy Yazaki Automotive Products Poland opowiedziało się za zorganizowaniem strajku. W firmie przeprowadzono referendum, w którym wzięło udział 1459 osób. Załoga domaga się wyższych wynagrodzeń. Związkowcy uzależniają przeprowadzenie strajku od przebiegu dalszych rozmów z udziałem mediatora.