Bohaterami odcinka będą słuchacze Stowarzyszenia: Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Środki na działalność zdobywa poprzez składki słuchaczy, oraz udział w konkursach.Uczestnikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w myśl zasady ‚otwartych drzwi’ może zostać każda osoba, która pragnie poszerzać własne umiejętności i wiedzę. Dla wszystkich słuchaczy przygotowana jest bogata oferta zajęć. Bloki tematyczne realizowane są w formie wykładów, seminariów i lektoratów języków obcych.
Działalność Stowarzyszenia ma na celu:
• zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia,
• prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki – w formie wykładów, seminariów, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia,
• propagowanie komunikacji społecznej,
• rozwój indywidualnych zainteresowań
• inspirowanie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych.