W programie "Fundacja z Pasją" z Katowic popularyzująca lokalną historię, kulturę i sztukę. W programie pokażemy warsztaty teatralne, jakie organizuje i prowadzi fundacja, spacer po Szopienicach, bo takie spacery członkowie Fundacji organizują oraz pokażemy działania realizowane w ramach projektu: "Zagrożone" w ramach którego członkowie fundacji interweniują w sprawie niszczejących obiektów historycznych. Podejmują oni współpracę z konserwatorami zabytków, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz lokalnymi władzami. Starają się, aby te działania przyczyniały się do polepszenia stanu niszczejących zabytków.