Fundacja Śląskie Obrazy wychodzi z obrazami z galerii do szkół i w przestrzeń miejską. W sposób bardzo spontaniczny powstała grupa młodzieżowa, która nadała sobie nazwę Chuligani Sztuki. Działania ich polegają na tworzeniu galerii ruchomej, zaczepiającej przypadkowych przechodniów w centralnych miejscach miasta. Akcje uliczne zrodziły się przy okazji pomocy w transporcie obrazów do szkół. Uczniowie zaaranżowali w przestrzeni publicznej mikro-wystawy, pokazując, że w każdym miejscu można stworzyć płaszczyznę do spotkania ze sztuką.