Wśród wolontariuszy „Szlachetnej Paczki” trwa wielka mobilizacja. I choć do finału akcji pozostały jeszcze ponad 3 miesiące, to pracy jest naprawdę dużo. We wtorek wolontariusze postanowili przypomnieć o sobie i o szczytnej akcji, organizując Studniówkę „Szlachetnej Paczki”. Akcja skierowana jest do osób niezamożnych, chorych i potrzebujących, którzy w ramach akcji otrzymują paczki z najpotrzebniejszymi darami. W tym roku z pomocy skorzysta prawie 5 tysięcy śląskich rodzin.