Integracja komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w oparciu o wspólny bilet ma być pierwszym zadaniem tej nowej struktury samorządu. W wtorek w Katowicach wybrano władze metropolii - jej zarządem pokieruje Kazimierz Karolczak, a Zgromadzeniem - Marcin Krupa.

We wtorek samorządowcy z 41 gmin tworzących metropolię kontynuowali przerwane dwa tygodnie temu obrady Zgromadzenia. Dzięki prowadzonym w minionych dniach konsultacjom politycznym tym razem bez kłopotów udało się wybrać władze organizacji - przewodniczącym Zgromadzenia metropolii został, z poparciem 39 gmin, prezydent Katowic Marcin Krupa, a przewodniczącym zarządu - dotychczasowy członek zarządu woj. śląskiego Kazimierz Karolczak, za którym głosowało 37 członków metropolii.

Wybrano także pozostałych członków zarządu metropolii, którymi zostali: skarbnik Katowic Danuta Kamińska, b. prezes Enei i b. wiceprezes grupy Tauron Krzysztof Zamasz, naczelnik wydziału zamówień publicznych w gliwickim magistracie Grzegorz Kwitek oraz prezes parku przemysłowo-technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich Karolina Wadowska (Karolczak zgłosił jej kandydaturę po tym, gdy większości w głosowaniu nie uzyskał inny kandydat, b. wicewojewoda śląski, obecny prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Pilot).

Prezydent Katowic wyraził zadowolenie, że udało się wypracować kompromis i wybrać władze metropolii. „Ruszamy do pracy, bo czeka nas ciężka praca, jesteśmy na samym początku budowy metropolii(...). Cieszę się, że wreszcie jesteśmy w tym miejscu i możemy rozpocząć fizyczne działania, zauważalne już przez naszych mieszkańców (...). Zwyciężyła metropolia i zwyciężyła demokracja” - skomentował Krupa wtorkowe decyzje Zgromadzenia, odnosząc się do wcześniejszych sporów personalnych dotyczących władz metropolii.

Pytany, jak może układać się współpraca metropolii z rządem PiS, Krupa odpowiedział: „będziemy wszystko robili, żeby ta współpraca była jak najlepsza, ale to nie do nas pytanie, tylko pytanie bardziej do rządu”. Szef zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak deklarował współpracę z rządem i dziękował mu za decyzje dotyczące utworzenia metropolii.

„Mam nadzieję, że to jest historyczny moment, ponieważ kilkanaście lat mieszkańcy oraz włodarze poszczególnych miast i gmin ubiegali się o to, by ta metropolia powstała; tak więc dziękuję również polskiemu rządowi za to, że do tego doprowadził i wszystkim tym, którzy do tego się przyczynili” - mówił Karolczak po wyborze na szefa zarządu metropolii.

Kazimierz Karolczak ma 43 lata. Od grudnia 2013 r. wchodzi w skład zarządu woj. śląskiego (początkowo przez rok był jego wicemarszałkiem), w którym odpowiada m.in. za pracę trzech wydziałów urzędu marszałkowskiego: inwestycji, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz gospodarki, turystyki i sportu. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja: ochrona patentowa w technice); ukończył też podyplomowe studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jako przedsiębiorca stworzył jedną z pierwszych w Polsce agencji zatrudnienia, był wiceprezesem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Przez kilkanaście lat Karolczak należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z którego wystąpił w 2015 r. Był m.in. skarbnikiem ogólnopolskich struktur tej partii. Publicznie podkreśla swoje przywiązanie do „małej ojczyzny” - Zagłębia Dąbrowskiego.

„Cieszę się, że doszło do tego kompromisu (dotyczącego wyboru władz metropolii - PAP). Przed nami już tylko ciężka praca; wszystkie ręce na pokład, tak żeby nie zawieść zaufania mieszkańców” - powiedział szef metropolii, wyrażając nadzieję, że dzięki narzędziu, jakim jest nowa struktura, możliwa będzie realizacja zadań, z którymi dotąd miasta i gminy regionu miały problem - to m.in. zintegrowana komunikacja oparta o wspólny bilet, zarządzanie łączącą sześć miast Drogową Trasą Średnicową, a także planowanie przestrzenne, czy rozwój społeczno-gospodarczy.

„Pierwsze zadanie najtrudniejsze, to zacząć rozmowy na temat wspólnego biletu (w komunikacji - PAP). To jest chyba rzecz, która najbardziej uwiera mieszkańców, szczególnie tych, którzy dojeżdżają z Tychów, ale również np. z Tarnowskich Gór, do innych części metropolii. To jest kwestia różnicy cen w biletach, kwestia połączeń z Kolejami Śląskimi; pracy jest dużo i na samym początku zabieramy się właśnie za to” - zapowiedział Karolczak, przypominając, że ustawa tworząca metropolię zawiera także katalog innych zadań, którymi może zająć się metropolia.

„To jest dosyć duży, otwarty katalog. Będziemy rozmawiać z prezydentami, jakie zadania w pierwszej kolejności realizować i co jest dla nas najważniejsze” - powiedział przewodniczący zarządu GZM.

Podkreślił też wagę konsultacji z mieszkańcami, by w efekcie trafnie odpowiadać na ich potrzeby. Karolczak wskazał, że dziś Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia traci mieszkańców, którzy wyjeżdżają do innych miast. „To jest chyba kluczowe, generalne zadanie dla metropolii: odwrócenie tego niekorzystnego trendu. Chcielibyśmy, żeby ludzie chcieli tutaj studiować, mieszkać, żyć i pracować, by ludzie z innych części Polski chcieli przeprowadzać się właśnie tutaj, a nie do Warszawy czy Krakowa. Nic nie ujmując tym miastom, chcielibyśmy zacząć w końcu z nimi konkurować - mam nadzieję, że metropolia to umożliwi” - podsumował Karolczak.

We wtorkowych głosowaniach Karolczak i Krupa byli jedynymi kandydatami na stanowiska przewodniczącego zarządu oraz przewodniczącego Zgromadzenia. Obaj uzyskali tzw. podwójną większość, czyli zarówno poparcie większości delegatów gmin, jak i większości reprezentowanej przez nich ludności, zamieszkałej na obszarze metropolii. Podczas wtorkowej sesji samorządowcy przyjęli też statut metropolii (do zaopiniowania przez rząd) oraz projekt budżetu na 2017 r. i prognozę finansową do 2020 roku.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym. Powstanie takiej struktury, która ułatwi funkcjonowanie tej silnie zurbanizowanej części kraju, od lat postulowali samorządowcy i eksperci.