Kazimierz Karolczak, dotąd członek zarządu woj. śląskiego, pokieruje zarządem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zdecydowało we wtorek Zgromadzenie tej nowej samorządowej struktury, skupiającej 41 miast i gmin regionu.

We wtorkowym głosowaniu Karolczak, który był jedynym kandydatem, uzyskał poparcie 37 gmin, 1 była przeciw jego kandydaturze, a 3 wstrzymały się od głosu.

Kandydatura Karolczaka na przewodniczącego zarządu metropolii była wcześniej uzgadniana przez samorządowców w nieformalnych konsultacjach.

Przed wtorkowym zgromadzeniem, wśród jego kontrkandydatów wymieniano byłego prezydenta Chorzowa Marka Kopla, a wcześniej także dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adama Ostaleckiego. Ostatecznie jednak członek zarządu województwa był we wtorek jedynym formalnie zgłoszonym kandydatem - jego zgłoszenia dokonał prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza.

W głosowaniu Karolczak uzyskał tzw. podwójną większość, czyli zarówno poparcie większości delegatów gmin, jak i większości reprezentowanej przez nich ludności, zamieszkałej na obszarze metropolii.

Kazimierz Karolczak ma 43 lata. Od grudnia 2013 r. wchodzi w skład zarządu woj. śląskiego (początkowo przez rok był jego wicemarszałkiem), w którym odpowiada m.in. za pracę trzech wydziałów urzędu marszałkowskiego: inwestycji, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz gospodarki, turystyki i sportu. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja: ochrona patentowa w technice); ukończył też podyplomowe studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jako przedsiębiorca stworzył jedną z pierwszych w Polsce agencji zatrudnienia, był wiceprezesem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Przez kilkanaście lat Karolczak należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był m.in. skarbnikiem ogólnopolskich struktur tej partii. Zasiadał też we władzach struktur lokalnych (był wiceszefem partii w Sosnowcu) i regionalnych (jako sekretarz rady śląskiej SLD). W 2015 r. wystąpił z partii. Znalazł się wśród założycieli lewicowego stowarzyszenia Inicjatywa Polska, którym kieruje Barbara Nowacka. Karolczak publicznie podkreśla swoje przywiązanie do "małej ojczyzny" - Zagłębia Dąbrowskiego.

Jeszcze we wtorek samorządowcy mają wybrać pozostałych czterech członków zarządu metropolii. Wcześniej delegaci dokonali wyboru prezydenta Katowic Marcina Krupy na przewodniczącego Zgromadzenia metropolii, skupiającego przedstawicieli władz wszystkich 41 tworzących ją miast i gmin.

Oprócz wyborów przewodniczącego Zgromadzenia oraz przewodniczącego i członków zarządu metropolii, w programie wtorkowej sesji jest też przyjęcie projektu jej statutu (do zaopiniowania przez rząd) oraz projektu budżetu na 2017 r. i prognozy finansowej do 2020 roku.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym. Powstanie takiej struktury, która ułatwi funkcjonowanie tej silnie zurbanizowanej części kraju, od lat postulowali samorządowcy i eksperci.