W Częstochowie dobiegło końca walne zebranie Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Delegaci nie zaufali ponownie dotychczasowemu prezesowi Wojciechowi Waldowskiemu, na którym ciążyły zarzuty złego zarządzania związkiem i współpracy z kontrwywiadem w czasach komunizmu. O sprawie informowaliśmy w Aktualnościach w zeszłym miesiącu. Na 4–letnią kadencję prezesa wybrano Roberta Wielgosza.

Na Roberta Wielgosza, dotychczasowego kuratora związku, zagłosowało 40 delegatów. Stanisław Szydło otrzymał 13 głosów. 11 zebrał Wojciech Waldowski, który był prezesem śląskiego związku w ostatniej kadencji.

Przypomnijmy, wybór prezesa był potrzebny po tym, jak współpracy prezesowi Waldowskiemu odmówili członkowie zarządu. Działacze zarzucali mu fatalne zarządzanie związkiem i współpracę z kontrwywiadem PRL–u.