W programie powiemy o Fundacji TDJ , której główne cele to prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, oświatowej i charytatywnej. Fundacja w szczególności pomaga dzieciom i młodzieży, poprzez zapewnienie uczącym się warunków wszechstronnego rozwoju, a także wspiera w wychowaniu rodziców i opiekunów.
Fundacja wspiera także lokalne społeczności, tak aby dbać o pracowników, oraz ich rodziny w miejscach zamieszkania, oraz umożliwiać dostęp do coraz lepszych placówek edukacyjnych ich dzieciom.