Fundacja Inicjatywa z Bytomia wspiera mieszkańców tego miasta, którzy czują się w jakiś sposób wykluczeni społecznie i potrzebują wsparcia w różnych dziedzinach życia, między innymi na rynku pracy.