W programie Fundacja Dogiq z Katowic zajmująca się szkoleniem psów asystujących dla osób niepełnosprawnych.