Fakt, że młodzi lokatorzy mogą dobrze żyć ze swoimi starszymi sąsiadami najlepiej pokazuje społeczność katowickiej dzielnicy Koszutka. Jola i Paweł przyglądają się jak grupa działaczy wspólnie realizuje projekty dla dobra wszystkich.