Dobrym miejscem odcinka jest Ewangelickie Centrum Diakonijne „ Słoneczna Kraina” - działające w Katowicach od 7 lat, organizujące zajęcia dla dzieci i młodzieży i spotkania seniorów.