Zgodnie z przyjętym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rozporządzeniem, miesięczna opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego w roku 2017 wynosi 22,70 zł.

Odpowiednio zweryfikowane stawki zniżek w opłatach abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego wynoszą:

- 22,70 zł za jeden miesiąc,
- 44,05 zł za dwa miesiące,
- 65,35 zł za trzy miesiące,
- 129,40 zł za sześć miesięcy,
- 245,15 zł za rok kalendarzowy.